କେବଳ ୩ ଥରରେ ଆଳସ୍ୟ,ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ କଷ୍ଟ,ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ।

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ  ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ କେବଳ ଦୁଇ ଚାମଚ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠୀ ର କଷ୍ଟ ଯୋଡ ର କଷ୍ଟ ଏବଂ କମର କଷ୍ଟ ରୁ ଆପଣ ମାନେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରକ୍ଷ୍ୟା ପାଇବେ । ସେହିଥି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସସ୍ତା ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ମାନେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ କରି ଆସିଛୁ ଜାହା ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠାରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବୁ । ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ନିସ୍ଖା କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାଦାମ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଜାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ରେ ମିଳି ଯିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ସବୁ ବେଳେ ଚୋପା ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଏହି ଚୋପା ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ ଫାଇବର ମିଳେ ତଥା ଏହି ଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ରେ କ୍ୟଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଭଇଟାବିନ୍ D ମିଳେ ଜାହା ପାଇଁ ଏହା ଆମର ହାଡ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଦଗ୍ କରେ ।leg

ସେହି ପରି ଦୁଇ ରେ ଚଣା କିଛି ପରିମାଣ ରେ ନେବେ ଜାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ କୋଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଚଣା ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜାହା ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଖିସମିସ୍ ଏହା କ୍ୟଲସିୟମ୍ ର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇ ଥାଏ ଏହା ଆମ ପେଟ କୁ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ , ତଥା ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଖର କରେ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ରାତି ସାରା ପାଣି ଭେଦେଇ ରଖିଦେବେ ଧ୍ୟନ ରଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ପାଣି ଭଦେଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଥର ଧୋଇ ନେବେ ।

ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଏମିତି ଭାବେ ଭେଦିବା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲି ଜାଇ ଥିବ ସକାଳେ ଏବଂ ଏହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ର ସବନ ଖାଲି ପେଟ ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ କିଛି ପରିମାଣ ରେ ବ୍ରେକ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ର ସେବନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠୀ ର କଷ୍ଟ ଯୋଡ ର କଷ୍ଟ ଏବଂ କମର କଷ୍ଟ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *