ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ର ମହାଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ ।

Untitled-1

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ର ଉପାୟ ସେହି ବିଷୟ ରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଜାଣିବା । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନୁଶ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ମାନବ ର ସୁଖ ଦୁଖଃ ରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ । ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ ଘରେ ମାନଶୀକ ପ୍ରିଡା ଜନ୍ମେ ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିବାଦ ଓ କହଳ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ । ବୁଧ ଗ୍ରହ ରେ କୃଷି ଶିଲ୍ପ ସମନ୍ଧିୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ରେ ସବୁ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।Swastik

ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରିତି ଦୟା ଲାଭ ହୁଏ ଶନି ଗ୍ରହ ରେ ଦୂର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କେ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡେ । ରବି ଗ୍ରହ ରେ କ୍ଷେତି ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହ ରେ , ଭୋଗ ବେଳ ଭୋଗାଭଗ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ର ପକ୍ଷ୍ୟପାତି ସେହି ବୁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଗ୍ରହ ର ତୃଷ୍ଟି ବିଧାନ କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭୋଗ ରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉପାୟ ।

ତେବେ ସୋମ ଗ୍ରହ କୁ ରଜତ ଧାତୁ , ମଙ୍ଗଳ କୁ କାଶଂ ଧାତୁ , ବୁଧ ଗ୍ରହ କୁ ପାରଦ ଧାତୁ , ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କୁ ରଙ୍ଗ , ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କୁ ତାମ୍ର ଧାତୁ , ଶନି ଗ୍ରହ କୁ ଶିସା ଧାତୁ ଏବଂ ରବି ଗ୍ରହ କୁ ଆପଣ ମାନେ ସୂର୍ଣ୍ଣ ର ଧାତୁ ଦେଇ ପ୍ରଶନ୍ନ କରି ପାରିବେ । ଗ୍ରହ ଯୋଗ ରେ ଏହି ସବୁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପରିତପ୍ତ ଶାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଗ୍ରହ ଙ୍କର କଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କିପରି ଆପଣ କରିବେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *