ମହିଳାଙ୍କର ଏହି 2ଟି ଅଙ୍ଗ ବଡ ଥିଲେ , ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପାଗଳ

women

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହାକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଙ୍କ ନିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କିଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହାକି ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଅଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥାଏ । ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପରି କଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଶରୀରେ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଉଛି , ସେହି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟ ରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ ।

ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ମହିଳା ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତା ନିଜ ପ୍ରତି ଆ-କ-ର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧିକ ଆ-କ-ର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁହାଯାଏ କି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଆଖିରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏମିତି କିଛି ଯାଦୁ ରହିଥାଏ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଆଖି ର ଚାହାଣି ରେ ଯାହାକି ପୁରୁଷ ମାନେ ଏହି ଚାହାଣୀ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

women

ତେବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟ ରେ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ସ୍ଥ-ନ । ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ସ୍ଥ-ନ ଅଧିକ ବଡ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶା-ରୀ-ରିକ ସ-ମ୍ପ-ର୍କ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ର ଗୋଜ ରେ ହାଇ ହିଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେମାନ ଙ୍କ ର ଚାଲିବା ଶୈଳି ଟିକିଏ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଚାଲି ପାଇଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

womens

ତେବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟ ରେ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଓଠ ବିଷୟ ରେ , ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ଓଠ ଗୋଲାପୀ , କୋମଳ ଏବଂ ସରୂ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆ-କ-ର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *