ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ମୁଲ୍ୟ , ଓଡିଶାର ଦାମ ଜାଣିଲେ ଆଜି କିଣିବାକୁ ଯିବେ ଭାରି

ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,400 ଟଙ୍କାକୁ ଉପର କୁ ଦେଇଛି | 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 47,400 ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ |

ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଆଦାୟ ହେତୁ ସୁନା ଦର ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,430 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 47,430 ଟଙ୍କା | ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,500 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି।

gold

ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ହାର 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପ୍ରତି 44,730 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,800 ଟଙ୍କା | କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,920 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 49,620 ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 44,310 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,340 ଟଙ୍କା | ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 44,310 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,340 ଟଙ୍କା |

ପୁଣେରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,430 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଗ୍ରାମ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 47,340 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୈକ୍ଷ୍ନରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 46,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଗ୍ରାମ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି।

golds

ପାଟନାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,430 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 47,430 ଟଙ୍କା | ନାଗପୁରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,430 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 ଗ୍ରାମ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 47,430 ଟଙ୍କା |

ଜୟପୁରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,500 ଟଙ୍କା |

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ଏକ ଅନ୍ସନ୍ $ 1,792.34 ରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ​​| ଆମେରିକାର ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର 0.5 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,792 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *