ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଠିକ ନା ଭୁଲ।

Drinking water

ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନା ନୁହଁ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପାଣି ପିଇବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ଦାୟକ ଅଟେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ୭ ରୁ ୮ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଖାଇଥାଉ ତେବେ ଆମକୁ କମ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥି ସହ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ବା ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନା ନୁହଁ?ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଉ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

fod

କାରଣ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ଯକୃତରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଠାରେ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଚକ ରସ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପରେ ଯଦି ପାଣି ପିଉ ତେବେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେଥି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପରେ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଉ ତେବେ ଏହି ପାଣି ଆମ ପାଚକ ରସରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ପାଚକ ରସକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ଆମ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ।ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ।ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ୧୦୩ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

water

ସେଥି ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଓ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମନା କରିଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବର ୧ ଘଣ୍ଟା ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ୧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନି କାରକ ହୋଇପାରେ।ତେବେ ସେଥି ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ରୋଗ ଡାକି ଆଣିବା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *