ଏବେ ହିଁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ଆଉ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାରେ କଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ବି ଖୁସୀ ହେବେ ।

Heart

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି ରେ ବି କୁହାଯାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତି ର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନା ପସନ୍ଦ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ର ସ୍ୱଭାବ ର ଆଇନା ହୋଇଥାଏ । କାହାର ପସନ୍ଦ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିବନ ବିଷୟ ରେ କହିଥାଏ । ସେମିତି ରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଉଛି । ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ହାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ । ତେବେ ସେହି ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାର୍ଟ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଥି ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ର ସମୟ ଦିଆଗଲା । ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କଣ ପାଇବେ ।

ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ : ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ ବିଷୟ ରେ । ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦାୟୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି ।

loves

ଦ୍ୱତୀୟ ହାର୍ଟ : ଏବେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱତୀୟ ହାର୍ଟ ବିଷୟ ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲଭର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ।

ତୃତୀୟ ହାର୍ଟ : ବେ କଥା ହେବା ତୃତୀୟ ହାର୍ଟ ବିଷୟ ରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।

loves

ଚତୁର୍ଥ ହାର୍ଟ : ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ହାର୍ଟ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜିବନ ସାଥି ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।

ପଞ୍ଚମ ହାର୍ଟ : ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ପଞ୍ଚମ ହାର୍ଟ କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲଭର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *