ଘରେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ।

healthy

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୋଣ: – ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି | ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି |

ଏହିପରି ଏହି ସମୟ ରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟ ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି | ତଥାପି, ସେହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଭାବିପାରେ | ସେହି ସମୟ ରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟ ରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ରେ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ରେ ଖାଦ୍ୟ ର ସେବନ କରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ |

healthy

ତୁମର ଖାଇବା ରୁଟିନ୍ କୁ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସମୟାନୁସାରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର 40 ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଅଟେ ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏହା ସହିତ ସୁପର ଫୁଡ୍ କୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ରେ ଜାଞ୍ଚ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଇଦା ମୂଳକ ଅଟେ ଏହି ବୟସ ଟି |

ଏହି ବୟସ ରେ ଛେନା ଫାଇବର ଆଦି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ହଜମ ପକ୍ରିଆ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ | ଛେନା ଫାଇବର ଆଦି ଜିନିଷ ରେ ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଗଭୀର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |

ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶାଗୁଣା ପନିପରିବା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚମତ୍କାର ସ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ଯକୃତରେ ଥିବା ଚର୍ବି ଅପସାରଣ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ |

vegetables

 

ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ଆପଲ୍ ପ୍ରତି ଦିନ ଖାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ ସେଓ ର ସେବନ | ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରେ | ବାସ୍ତବରେ, ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେଓ ହୃଦୟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରେ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *