ତୁମ ପ୍ରେମରେ କାହାକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ୧ ତରିକା?

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡୁ ବୋଲି , ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋପଜ୍ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଡରୁ ବୋଲି ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ସ କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତା ପରେ ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡାଉଛି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ।love

ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଜାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ , ନିଜର ଲାଇଫ୍ ରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ପଇସା ଆୟ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାନ୍ତୁ , ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କକିଛି କଥାବର୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ବିବେକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବର୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିବ ,ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପମଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର କଳା ରହିଛି ,ମଣିଷ ର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଅନ୍ୟ ର କଥା ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସାମ୍ନା ବାଲା ମଣିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ।loves

ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏହି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ରେ ବହୁତ କିଛି ଖୁବୀ ରହିଛି ବୋଲି ତେବେ ଜାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ଖୁସୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିବ ,ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *