ଘରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢୁ ନଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ । ଜାହା ପଢିବେ ସବୁ ମନେ ରହିବ

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଟି ରହିଛି ପାଠ ପଢା ରେ ମନ ଲାଗୁ ନ ଥିବା ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଟି ପାଠ ପଢା ରେ ଦୂର୍ବଳ ଅଟେ ତାର ଖେଳିବାର ଅଧିକ ସମୟ ମନ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପାଠ ର ନାମ ସୁଣିଲେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ,ତେବେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ କୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବି ପାରଙ୍ଗମ ହେବ , ନିଜର ପାଠ ଘରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ରେ ବସି ଅଧ୍ୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପିଲା ମାନଙ୍କ ପାଠ କେବେ ବି ମନେ ରେହ ନାହିଁ ଏହି କୋଣ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲା ବସି ଯଦି ପାଠ ପଢୁ ଥାଏ ତେବେ ପିଲା ଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ହୋଇ ଥାଏ ।reading

କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଅଟେ ତେଣୁ ପଢୁ ଥିବା ପାଠ ବାୟୁ ପରି ଉଡି ଯାଏ ମାନେ ଘର ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଢା ଘର କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲା ସେହି କୋଣ ରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେହି କୋଣ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁ ଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲା ଙ୍କ ପାଠ ମନେ ରହୁ ନ ଥିବ । ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏହି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ।read

ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯଦି ହଜି ଥିବା କାଗଜ ପତ୍ର ବା ପଢି ଥିବା ପାଠ ମନେ ନ ପଡେ ତେବେ ନିଜର ଜିଭ କୁ ତାଳୁ ଉପକୁ ଲଗେଇ ମନେ କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ରହିବ ଏହା ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଅଟେ ଦ୍ୱତୀୟ ରେ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ ରତ ପିଲା ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷ୍ୟ ରେ ଶରସ୍ୱତୀ ଙ୍କର ଫୋଟ ଚିତ୍ର କୁ ଲଗେଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ,ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *