ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଓଲିଉଡ ର ହୋରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ଥିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜବର୍ଦୋସ୍ତ ଅଭିନୟ କୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖି ଥିବେ , ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ମାନେ ଆଜିି ଏଠାରେ ସେହି ଓଲିଉଡ ହୋଇଇନ୍ ମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନ ଥିବେ । ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପିତା ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୂର୍ଗା ସିରିଏଲ ରେ ଦୂର୍ଗା ଚରିତ୍ର ରେ ଅଭିନୟ କରୁ ଥିଲେ, ତେବେ ଇଏ ହେଲେ ଦୂର୍ଗା ଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ ବି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ,arpita

ସେହି ପରି ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋନାଲିସା ଙ୍କୁ ନୂଆବୋହୁ ରେ ସୁମିଅପା ଚରିତ୍ର ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ ଥିବେ । ତେବେ ଇଏ ହେଲେ ମୋନାଲିସା ଙ୍କର ଭଉଣୀ , ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ସନମିରା ଯିଏ ଓଲିଉଡ ରେ ବହୁତ ସିରିଏଲ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ମାନଙ୍କ ରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରିଛଛନ୍ତି , ତେବେ ଇଏ ହେଲେ ସନମିରା ଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କାସ୍ମିରା ସେହି ପରି ରଞିତା ଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖି ଥିବେ , ସେ ସେହି ଥିରେ ତନୁଜା ଖୁଡୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁ ଥିବା ବେଳେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଉୀଣି ।ranjita

ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ହିତିସା ତାାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୂର୍ଗା ସିରିଏଲ ରେ ସ୍ତୁତି ଭାବେ ଜାଣି ଥିବେ ତେବେ ଇଏ ହେଲେ ହିତିସା ଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖି ନ ଥିବେ , ଏହା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଚମନ୍ନା ତମନ୍ନା ଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ୱେବ୍ ସିିରିଜ୍ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇ ଥିବେ ତେବେ ଇଏ ହେଲେ ତମନ୍ନା ଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ , ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କରୁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ ,ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *