ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ(Google Pay) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି , ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଉଚିତ୍ |

google

ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାମର ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖିବାଉଚିତ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଏକ ନୂତନ feature ଆସିଛି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ | ବାସ୍ତବରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ feature ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ବାସ୍ତବରେ ଏହି feature ର ନାମ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ପେ ଏବଂ ଏହି  feature ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ |

g-pay

ଏବଂ ଏହି feature NFC ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭିସା ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି | ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆକ୍ସିସ୍ ଏବଂ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୌଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୋଟାକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାର ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ |

ଏହି ବୌଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ | ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜରେ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଏବଂ ଏନବିୟୁ ର ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖ୍ୟ ସାଜିଥ ସିଭାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଠକେଇର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ।

g-payy

କୋଟାକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି | ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ NFC ସକ୍ଷମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

g-pay4

ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସୁବିଧା 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାଜା ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗହୀନ ଦେୟ ଅନୁମତି ଦେବ | ଏହି ବୌଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପରେ କାର୍ଡ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଙ୍ଗରେ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯାଇ କାର୍ଡ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା ପରେ OTP ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ପରେ ଆପଣ କାର୍ଡକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଏହା ପରେ, ଆପଣ NFC ସକ୍ଷମ ଟର୍ମିନାଲରେ ଦେୟ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *