ମିଛ ଓ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ । ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଧୋକା ଦେଉଛି ବା କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ମିଛ ପ୍ରେମ କୁ ଚିହ୍ନିବେ । ସେହି ବିଷୟ ରେ ମିଳୁ ଥିବା ସଂଙ୍କେତ ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଖରାପ୍ ଲାଇଙ୍ଗୁୟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ,ବହୁତ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ୍ ଲାଙ୍ଗୁୟଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ମାନେ ନିଜର ପାର୍ଟନର ରିଲେସନ ରେ ରହି ବହୁତ ସାରା ଖରାପ୍ ଲାଙ୍ଗୁୟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରେମ ରହିଛି । ଉଧାହରଣ ପାଇଁ ଯଦି ନିଜର ପାର୍ଟନର MG ର ଶଦ୍ଧ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମେ ଭଲ ରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ । ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ କୁ ଯଦି ତୁମର ପାର୍ଟନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ମିଛ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଥାଏ ।loves

ଦୁଇ ରେ ରହିଛି ବ୍ଲେମ୍ କରୁ ଥିବା ମଣିଷ । କେକେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । ତିନି ରେ ରହିଛି ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହେବା । ବହୁତ ସମୟ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ବହୁତ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କୁ କହିବୁ ଏହି ସଂମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଷ ରେ ରହିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋଟାନ୍ସ ନ ଦେବା । ବହୁତ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଟନର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋଟାନ୍, ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ତିଷ୍ଟିବା ସମ୍ଭୋବ ହୋଇ ନ ଥାଏ ,ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍କ ରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଏ ।love

ହଁ ଏମିତି ବି ହୋଇ ଥାଏ ବହୁତ ପାର୍ଟନର ମାନେ ତୁମ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରିବା ପରେ ହୋ ଆର୍ ୟୁ ବୋଲି କହି ଥାନ୍ତି ସେହି ପରି ଲୋକ ଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରେମ ଚିଷ୍ଟି ନ ଥାଏ , ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଯଦି ଏହାର ବିପରିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଅଟେ ,ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *