ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲେ ( କଳାଯାଇ ) ଧନବାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି |

kala jay

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଯତିଶ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରେ କଳାଯାଇଁ ବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାଗ୍ୟ ଜନକ ହୋଇଥାଏ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କେଉ ଅଙ୍ଗରେ କଳାଯାଇଁ ବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଧନି ଏବଂ ଅଶ୍ରଯ୍ୟ ଶାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ମ୍ପୁନ ବିସୟ ବସ୍ତୁ । କୋଣସି ପୁରୁଷ ବାହୁରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଶାଳି ବା କ୍ଷମତା ଶାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି । କୋଣସି ପୁରୁଷ ପାପୁଲିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ପାପୁଲିର ପଛପଟେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତିଳ ଚିହ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ପୁଲୁସକୁ ସେ ଧନି କରାଇ ଥାଏ ।tila

ଯେଉ ପୁରୁଷ ଗଳାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେହି ପୁରୁଷ ଆରମ ଦାୟକ ଜୀବନ ଅତି ବାହିତ କରିଥାେ । କହୁଣି ଉପରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ କ୍ଷମତା ଶିଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଲଲାଟ ମଝିରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇତାନ୍ତି । ମଥାର ଡାହାଣରେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିଶାଳି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଶାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆଖିର ପତାରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁତାନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର ଯନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉ ମଣିଷର ଗାଲରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେହି ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେହି ତିଳଚିହ୍ନ ଧନବାନ କରାଇ ଥାଏ ।jai

ଓଠରେ ତିଳଚିହ୍ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଓଠର ଉପରେ ତିଳଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ବହୁତ ସଚୁଟ୍ ହୋଇତାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରବତୀ କରିଥାନ୍ତି । ନାକ ଉପରେ ତିଳଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ପୁରୁଷ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଶାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *