IAS Vs IPS .. କିଏ ଅଧିକ ପାୱାପ ଫୁଲ – କାହା ପାଖେ ଅଛି ଅଧିକ କ୍ଷମତା

iaaa

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ IAS ଏବଂ IPS ମଧ୍ୟ ରେ କିଏ ଅଧିକ ପାୱାର ଫୁଲ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଟେ । IAS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ Indian Administrative Service ଅଟେ । ହେଲେ IPS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ Indian Police Service ହୋଇ ଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପୋଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ମାନେ UPSE ର ପରିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ହିଁ ପାଇ ପାରି ଥାନ୍ତି ।

iaas

ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରେ ସବୁକିଛି ରହି ଥାଏ ରେଙ୍କ ଏହି ଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରେଙ୍କ ଯଦି 1 ରୁ 80 ଯାଏ ରହି ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ IAS ର ଚାକିରୀ ମିଳିବ ହେଲେ IPS ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହାଠୁ ବି ଅଧିକ ରେଙ୍କ ର ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାନେ 150 ରେଙ୍କ ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ IPS ଚାକିରୀ କରି ପାରିବେ । ଏମାନଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ରେ IAS ପ୍ରଶାଶନିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ଭାଳି ଥାନ୍ତି । ଏବଂ IPS ଯେଉଁ ମାନେ ହୋଇ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ LaW ସଂମନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ସମ୍ଭାଳି ଥାନ୍ତି ।

iasvs

ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସେଲେରୀ ର କଥା କହିବା ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ପେ 54 ଶହ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେଲେରୀ 56 ହଜାର ରହି ଥାଏ । ସେହି ପରି ଭାବେ IPS ଅଫିସର ଙ୍କ ଗ୍ରେଡ ପେ ବି 54 ଶହ ରହି ଥାଏ ଏବଂ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଥମ ସେଲେରୀ 56 ହଜାର ହୋଇ ଥାଏ । ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର DA , TA, HRA ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଥାଏ ।

iasvsips

ସେହି ପରି ଡ୍ରେସ ବିଷୟ ରେ କଥା ହେବା ତେବେ IAS କୁ କେବେ କୈଣସି ଡ୍ରସ୍ ଦିଆ ଯାଏ ନାହିଁ ହେଲେ IPS କୁ ଖାକି ରଙ୍ଗ ର ସ୍ପେସିଆଲ ଡ୍ରେସ ମିଳେ । ଏମିତି ରେ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାୱାର ବିଷୟ ରେ କହିବା ତେବେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଗୋଟିଏ IPS ଅଫିସର କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ପାରିବ ହେଲେ IPS ଅଫିସର ନୁହେଁ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବେଳେ IAS ଅଫିସର ପାଖରେ ଅଧିର ପାୱାର ରହି ଥାଏ IPS ଅଫିସର ଅପେକ୍ଷା । ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *