ନାରୀ ସ୍ତନ ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ର ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନାରୀ ସ୍ତନ ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ସେହି ନାରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ର ହୋଇ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ସବୁ ହୋଇ ଥିବ ସେହି ବିଷୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସନନ୍ତ ର ଲକ୍ଷଣ କୁ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣି ପାରିବେ । ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଯେଉଁ ନାରୀ ର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ , କଠିନ , ସୁବଳ , ଘନ , ଏବଂ ସ୍ଥୁଳ ଏବଂ ସମାନ ହୋଇ ଥାଏ ସେହି ପରି ନାରୀ ମାନେ ସବୁ ସମୟ ରେ ସୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସେହି ପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଇ ସନ୍ତ ର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହି ଥାଏ । ସେମାନେ ଚୀର ଦୁଖୀଃଣୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଖଃ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ ।girl

ସେହି ପରି ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ଗୋଲାକାର ଲୋମ ହୀନ ଠୁଳ ଏବଂ ସମତଳ ସେହି ନାରୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ସୁଲକ୍ଷଣା ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ତ୍ରୀ ର ସ୍ତନ ର ଆକୃତି କୁ ଦେଖି କରି ହିଁ ତାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ ନା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ ସେହି ବିଷୟ ରେ ବି ଆକଳନ କରା ଜାଇ ପାରିବ । ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ର ଡାହାଣ ସ୍ତନ ବାମ ସ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବଡ ହୋଇ ଥିଲେ । ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଥାଏ । ସେହି ପରି ଭାବେ ବାମ ସ୍ତନ ଡାହାଣ ସନ୍ତ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଥାଏ ।girls

ସେହି ପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ର ଦୁଇ ସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେ ଫାଙ୍କା କମ୍ ରହି ଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ସୁଖି ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସେହି ପରି ଯେଉଁ ନାରୀ ର ସନ୍ତ ବିପୁଲାକାର , ବୀରୁ ଏବଂ ବଡ ହୋଇ ଥାଏ ସେମାନେ ଦୁସଚରିତ୍ରା ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ସେହି ପରି ସ୍ତନ ଚାରି ପାଖେ କଳା ଏବଂ ବୁନ୍ଧ ଫଟା ଫଟା ଦାଗ ରହି ଥିଲେ ସେମାନେ ଚୀର ରୋଗିଣୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *