ଏହି ୧ ଜାଗାରେ Kiss କରିବ ଯଦି ତୁମ Partner ମରିବା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିପରିବେ ନାହିଁ ।

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ତେବେ ଦେହ ରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଠାରେ ଆପଣ କିସ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଜିବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ରୋମାନ୍, ର କଥା କହୁ ନାହୁଁ । କାରଣ ରୋମାନ୍ସ ରେ ତ ଆପଣ କୈଣସି ସ୍ଥାନ ରେ ବି କିସ୍ କରି ପାରିବ । ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେହ ର କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ରେ କହିବୁ ଯେଉଂ ଠାରେ ଯଦି ଆପଣ କିସ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେମିତି ହେଲେ ସାମ୍ନା ବାଲା ମନ ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଆସି ଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରିବ ନାହିଁ ।kiss

ସେମିତି ରେ କିସ୍ ଏମିତି ହୋଇ ଥାଏ କି ହାତ ରେ ମୁଣ୍ଡ ରେ ବା ଗାଲ ରେ ସେମିତି ହେଲେ ମନେ ତ ରଖିବେ ହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲେ ପରେ ଭୁଲି ଜାଇ ପାରନ୍ତି । ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କିସ୍ କଥା କହୁଛୁ ତାହା ହେଲା ଆଖିରେ କିସ୍ କରିବା । ଆଖି ରେ କିସ୍ କରିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋଟାନ୍ସ ଦେଇ ଥାଏ ତୁମେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା କେମିତି ର ଏବଂ କେତେ ବେଳେ କରିବେ । ପ୍ରଥମେ ହେଲା କି ଆପଣ ଦେଖଖି ଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ୟରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ରେ କିସ୍ କରି ଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେମିତି ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନ ରେ କିସ୍ କରିବ ତେବେ ସେ ଭାବିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟରେଣ୍ଟସ୍ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛ ବୋଲି ।kiss

ଏବଂ ତୁମେ ସାମ୍ନା ବାଲା ର ସ୍ୱପ୍ନ କୁ ପୂରଣ କରି ପାରିବ । ଏମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଖି୍ ରେ କରିବେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇ ଥିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଙ୍କୁ ବହୁତ ସିକିୟର୍ ଫିଲ୍ କରେଇ ଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ସଂମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇ ଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ପାରିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *