ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା , ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

headaa

ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି | ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ମୁଶକିଓଲ୍ ଖାଲି ନୁହେଁ | ଆଜି ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ତଥାପି, ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ |

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଘରୋଇ ଉପଚାର:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ | ଯ଼ଦି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳ ନ ହୁଏ , ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ,

heach

ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନରେ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନ୍ତୁ | ଏହା ପରେ, ଏହି ଗରମ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଣ୍ଡଲକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ , ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇ ଯିବ|

ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଳିଥାଏ | ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ରାନ୍ଧି ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ପାଇଲେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇ ଜାଇଥାଏ , ତେବେ ଏହି ପରି କଲେ ଅତି ସହଜରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇ ଯିବ ,

headache

ଯଦି ଅତି ଭିଷଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି , ଏବଂ ଏହା କମିବାର ନାମ ନେଉ ନାହିଁ , ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେଓ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖାଆନ୍ତୁ , ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯିବ ,

ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ କରିବାର ଏହା ଥିଲା କିଛି ଘୋରଇ ଉପାୟ , ଏହି ଭଳି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା ପାଇଁ ତଳେ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଏହି ସ୍ବାସ୍ତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *