ନିଜର ଶୋଇବା ଶୈଳୀରୁ ଜାଣନ୍ତୁ – ନିଜର ( ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ )

SLEEPING-STYLE

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶୋଇବା ଶୈଳିରୁ କେମିତି ଜାଣି ପାରିବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଶ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ କହିବୁ । ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦିଆ ଜାଇ ଥିବା ଫୋଟ ରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଶୈଳି କୁ । ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ଜାଣି ପାରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ରେ ।

ଉପରକୁ  ମୁଙଁ କରି ଶୋଇବା । କିଛି ଲୋକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଶୈଳିରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ର ଆକର୍ଷଣ ର କେନ୍ଦ୍ର ଦିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଶୁଖ ସୁବିଧା ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ପାଇ ଥାନ୍ତି ।

ତଳକୁ ପେଟ ମାଡି ଶଇବା । କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ଖୋଲି ତଳକୁ ପେଟ ମାଡି ଶଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେହି ସବୁ ର ଆର୍ଥ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଭବିଶ୍ୟ ବିଷୟ ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଥାନ୍ତି । ନିଜକୁ ପୂରା ଘୋଡାଇ କରି ଶୋଇବା । ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ରହି ଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ନିଜକୁ ପୂରା ଘୋଡାଇ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ ରେ ଟିକିଏ ଲାଜୁଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଅନେକ କଥା କୁ ସେମାନେ ନିଜମନ ଭିତରେ ରଖି ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ କଡ ହୋଇ ଜାକି ହୋଇ ଶୋଇବା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେବୁ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଡ ହୋଇ ଜାକି ହୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଶୋଇଭାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ତି ହୋଇ ଥାନ୍ତି ।ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *