ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସବୁ ବେଳେ ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି । ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ।

thskjas

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଥିବେ ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ଭରା ଜିବନ ରେ ଏମିତି କୈଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ନେଇ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ବା କମଯୋରୀ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବ । ତେବେ ସେହି ପରି ବେଳେ ଏହି ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି ତ ତାହା ବହୁତ ଶିଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଜାଇ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜିବନ ରେ ଏହି ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ ବହୁତ ,ସମୟ ଧରି ରହି ଥାଏ , ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗି ନ ଥାଏ । ସେମିତି ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟ ରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ । ଯେଉଁ ଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଉପସମ ପାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ ଶୀକାର ହେଉ ଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ କେମିତି ଭାବେ ଦୂରେଇ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ଜାଣି ନେବା ।

thhsss

ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ର ବ୍ୟସ୍ତତା ରେ ବହୁତ ଶିଘ୍ର ହିଁ ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ ହେଉଛି । ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ର ସେବନ କରି ପାରିବେ । ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ରାହତ୍ ମିଳିବ । ସେହି ପରି ବେଳେ ଯଦି ଆମେ କହିବା । ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଗ ଡାଲି ର ସେବନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେହ ରେ ଷ୍ଟେମିନା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ରେ ରହିଛି । ତେବେ ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେହ ରେ ବହୁତ ଶିଘ୍ର ମୁଗ ଡାଲି ପୂରଣ କରେ ।

ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲି ରେ ଷ୍ଟେମିନା ବହୁତ ପରିମାଣ ରେ ପାଇ ଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ପରି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ରୁ ଥକାନ୍ ଏବଂ କମଯୋରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳତା ରୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *