ରାତିରେ ଲାଇଟ ଜଳେଇ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ , ନିଶ୍ଚୟ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ଖବର

light-jp

ରାତି ସମୟରେ ଶୋଇବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ମାନି ଥାଏ । ତେବେ ସେହି ପରି ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ବେଳେ ରାତ୍ରୀରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଇ ଥାଏ । ସେହି ସମୟ ରେ ଲାଇଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପରି ବେଳେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଏମିତି ବି ଲୋକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ରାତ୍ରୀ ସମୟ ରେ ଲାଇଟ ଅନ୍ କରିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି । ହେଲେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଛନ୍ତି ରାତ୍ରୀ ସମୟ ରେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ର କେତେ ପରିମାଣ ରେ କ୍ଷେତି ହୋଇ ଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସଂମ୍ପର୍କ ରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣି ନେବା ।

ନିଦରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢେ ।

ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଭରା ଜିବନ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି । ସେମିତି ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ବି ଲୋକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ରାତ୍ରୀ ସମୟ ରେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ ବିନା ଲାଇଟ୍ ରେ ଶୋଇ ଥାନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଦ ହୋଇ ଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଏପରି ବେଳେ ଯଦି କିଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ କରି ଶୋଇ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟସ ବହୁତ ଶିଘ୍ର ବଢି ଥାଏ ।

ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି ।
ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ରାତ୍ରୀ ସମୟ ରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ସମୟ ରେ ଆଖି ରେ ଲାଇଟ୍ ପଢିବା ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରାତ୍ରୀ ଯାଏ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି ପରି ବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଘ୍ର ଆଖି ର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରେଇ ପାରନ୍ତି । ତେବେ ସେମିତି ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଦିନ ରେ ରାତ୍ରୀ ରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଉ ଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କୁ ପରିବର୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *