ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲରେବି ଗାଧୋଇବା କଥା ନୁହେଁ । ଆପଣ କରୁ ନାହାଁନ୍ତିତ ଏହି ଭୁଲ

bathing

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବଡ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କହି ଥାନ୍ତି କି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେମସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ , କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ , ସେହି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଜି୍ର ସମୟରେ ବଢି ଚାଲି ଥିବା ଯୁବ ପୀଢିର କଥା କହିବା ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟ ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ବିଳମ୍ବତି ସମୟ ରେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରେ କହୁଛୁ । ହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ବିଷୟରେ ସଂମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ।

ଗାଧୋଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ।

ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଭରା ଜିବନରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦିନରେ କେତେ ବେଳେ ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରି ଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଛି । ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏମିତି ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞ୍ୟାନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଦିନ ରେ ଯେତେ ବେଳେ ବି ଗାଧୋଇଲେ ଚଳିବ ହେଲେ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇବା କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ର ସବୁ ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତି ଏବଂ ଗୋଡ ଉପରେ ପଡେ । ଜାହା ଫଳର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ରେ କିଛି ପରିମାଣ ରେ କ୍ଷେୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ । ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ର କଥା କହିବା ତେବେ ସେ କହି ଥାଏ କି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ର ଠିକ୍ ପରେ ଆମ ପେଟ ରେ ଅଗ୍ନୀ ତତ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜାଇ ଥାଏ । ଏବଂ ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କୁ ପଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଥାଏ । ହେଲେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମା ହୋଇ ଜାଇ ଥାଏ । ସେମିତି ରେ ଯଦି ଆମେ ମୋର୍ଡନ ସାଇନ୍ସ ର କଥା କହିବା ସେମାନଙ୍କ ମତ ରେ ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇ ଥାଏ । ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *